cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. telefon: 06 1 210 10 30 levelezés
e-mail: fazekas@fazekas.hu fax: 06 1 210 07 45 jelszóváltoztatás | Vezérlőpult
Fazekas életképek
Hírek, események

Nyári szüneti ügyelet

A nyári szünetben ügyelet a Titkárságon szerdánként 9 és 13 óra között!

2017.06.19.

Graphisoft-díj, 2017

2017. június 2-án az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny ünnepélyes eredményhirdetésén Kocsis Szilveszter tanár úr a matematika tantárgyban országosan is kiemelkedő tehetséggondozó munkájáért Graphisoft-díjat kapott.

Gratulálunk!

Kiemelkedő versenyeredményeink a 2016/2017-es tanévben

A 2016/2017-es tanévben iskolánk tanulói által elért nemzetközi, országos és kiemelkedő fővárosi versenyeredmények megtekinthetők itt.

Gratulálunk!

Fazekasos diák a HSSIP-n a CERN-ben

A CERN idén indította el két hetes középiskoláknak szóló mentor programját, ahol évente öt alkalommal egy kisorsolt tagország diákjai vehetnek részt. Az első alkalommal a választás a magyar diákokra esett, közülük 22-en vehettek részt a programban. Iskolánk 11. osztályos diákja, Kovács Marcell Dorián is pályázott, és a nyertesek között utazhatott. A program részleteiről a CERN honlapján a http://home.cern/about/updates/2017/06/cern-launches-internship-programme-high-school-students címen, illetve az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont honlapján a http://wigner.mta.hu/hu/2-het-22-magyar-kozepiskolas-genf-hssip-2017 olvashatók részletek.

Németh László-díj, 2017

Iskolánk két tanárának, Foki Tamásnak és Szokolai Tibornak, az emberi erőforrások minisztere pedagógusnap alkalmából Németh László-díjat adott át kiemelkedő oktató-nevelő munkájuk, életpályájuk, a pedagógus élethivatás melletti elkötelezettségük elismeréseként.

Gratulál az iskola valamennyi tanára és diákja!

A Hevesy György Országos Kémiaverseny döntőjének eredményei (2017. május 26-28.)

A Hevesy György Országos Kémiaverseny döntőjén tanulóink az alábbi eredményeket érték el:

10. Kovács Brigitta (7.d)
Felkészítő tanára: Balázsné Kerek Marianna

4. Füredi Erik (8.c)
7. Tóth-Rohonyi Iván (8.c)
8. Nguyen Bich Diep (8.c)
Felkészítő tanáraik: Rakota Edina, Balázsné Kerek Marianna


Gratulálunk!

A 15. EUSO (European Union Scienfe Olympiad) verseny eredménye

Az idén 15. alkalommal Koppenhágában megrendezett EUSO (European Union Scienfe Olympiad) versenyen május 7. és 14. között iskolánkból két tanuló vett részt. (Minden uniós ország két háromfős csapatot delegálhatott, akik komplex gyakorlati természettudományos feladatok megoldásában mérkőztek meg egymással, fizikából, biológiából és kémiából egyszerre.)

Az egyik magyar csapat abszolút első helyen végzett. Ennek volt tagja iskolánk két tanulója:
Fajszi Bulcsú (9.c), aki kémiából, és
Németh Balázs (11.c), aki fizikából versenyzett.

Gratulálunk!

Lukin Eszter 90!

Május 30-án, kedden, 10.45-kor rövid megemlékezést tartunk Lukin Eszter, iskolánk volt legendás tanára 90. születésnapjának emlékére a 3. emeleti Lukin énekterem előtt, a Lukin- házaspár emléktáblájánál. A gimnázium Lukin Eszter vegyeskara a Deep River című spirituálét énekli. Emlékezik a tanárnőről volt kollégája, Breinichné Horváth Andrea. A koszorúzás alatt Kodály Nagyszalontai köszöntőjét a 11. a osztály tanulói adják elő. A megemlékezés várhatóan 11.10-kor ér véget. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Iskolavezetőség
2017.05.24.

Az Öveges József Országos Fizika Verseny eredménye

Az Öveges József Országos Fizika Verseny döntőjében Várkonyi Zsombor (8.c) 1. díjat kapott. Felkészítő tanára: Schramek Anikó

Gratulálunk!

A Kalmár László Országos Matematikaverseny eredménye

A Kalmár László Országos Matematikaversenyen tanulóink az alábbi eredményeket érték el:

3. osztály
1. Veres Dorottya (3.a)
felkészítő tanár: Oros Márta, Szakolczai Katalin

6. osztály
1. Móricz Benjámin (6.b)
felkészítő tanár: Rubóczky György
13. Móra Márton (6.a)
felkészítő tanár: Pereczes Marianna

7. osztály
3. Bán-Szabó Áron (7.c)
4.Baski Bence (7.c)
9. Fleiner Zsigmond (7.c)
20. Barna Benjámin (7.c)
22. Réti Zoltán (7.c)
felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

8. osztály
1. Gyetvai Miklós (8.c)
4. Füredi Erik (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György
4. Hegedűs Dániel (8.c)
felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Szilágyi Dániel
6.Márton Kristóf (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György
6. Tóth-Rohonyi Iván (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György, Pósa Lajos
8. Tóth Ábel (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György
9.Velich Nóra (8.c)
13. Kószó Máté (8.c)
felkészítő tanár: Fazakas Tünde
14. Hervay Bence (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György, Pósa Lajos
15. Le Julianna Phuong Linh (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György, Fazakas Tünde, Pósa Lajos
16. Tiszay Dávid (8.c)
felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Pósa Lajos
18. Bukva Dávid (8.c)
felkészítő tanár: Rubóczky György

Gratulálunk!

A XX. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen a jubileumi szövegalkotási pályázat eredménye

A Magyar Nyelvtudományi Társaság az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának szakmai támogatásával meghirdetett XX. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen a jubileumi szövegalkotási pályázaton

8. évfolyamon 1. helyezett: Presits Petra (tanára: Studinger Józaefné)

5. évfolyamon 6-7. helyezett: Nemes Ábel Barnabás (tanára: Studinger Józsefné)

Gratulálunk!

A "Matematika Határok Nélkül" c. verseny eredménye

A "Matematika Határok Nélkül" versenyen iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el:

1. kategória (a matematikát több, mint heti 4 órában vagy több, mint egy éve együtt tanulók)
3. helyezést ért el a 9.b osztály
felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter

2. kategória (a matematikát maximum heti 4 órában és legfeljebb egy éve együtt tanulók)
5. helyezést ért el a 9.a osztály
felkészítő tanár: Szakács Péter

Gratulálunk!

Fizika emelt szintű érettségi kísérletek bemutatása 2017

Értesítjük az iskolánkba beosztott, fizika tantárgyból emelt szintű értettségit tevő tanulókat, hogy a kísérleti eszközök fényképfelvételei itt láthatók.

A Fazekas fizika munkaközössége.

Tájékoztató a tankönyvtámogatás igényléséről

Tisztelt Szülők!

2017/2018-as tanévben az 1 - 5. évfolyamon minden tanuló számára ingyenesek lesznek a tankönyvek. 6 - 12. évfolyamon a jogosultaknak igényelniük kell a normatív kedvezményt (ingyenességet). Ezt az igénylőlap kitöltésével és a jogosultságot igazoló dokumentum másolatának benyújtásával lehet megtenni. Az igénylőlap letölthető innen vagy a könyvtárban kérhető. Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot az igazolások másolatával legkésőbb 2017. március 10-ig juttassák el az iskola könyvtárába.

A 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) szerint az a tanuló jogosult a normatív támogatásra, aki
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

Budapest, 2017. február 22.

Lados Andrea
tankönyvfelelős
ladosandrea@fazekas.hu
telefon: 323-2180/252 mellék

Budapesti Általános Iskolások Matematika Versenyének döntője.

Kedves Kollégák és Érdeklődők!
2017. május 15-én sikeresen lezajlott a Budapesti Általános Iskolások Matematika Versenyének döntője.
Az eredményhirdetésre behívottak listája elérhető itt.

A verseny lebonyolításában részt vettek vagy támogatóink voltak:

 • Budapest XVIII. kerületének Önkormányzata
 • a Szalay Könyvkiadó
 • a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
 • a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium matematika munkaközössége
Munkájukat, támogatásukat ezúton is köszönjük!
Budapest, 2017. május 16.
Rubóczky György

A 2016/2017. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny díjazottjai

Iskolánk tanulói a 2016/2017. évi Arany Dániel Matematikai Tanulóversenyen a következő eredményeket érték el:
Kezdők III. kategória:
1. díj: Nagy Nándor
Tanárai: Kiss Géza, Gyenes Zoltán, Nagy Kartal

2. díj: Molnár Bálint
Tanárai: Kiss Géza, Gyenes Zoltán, Nagy Kartal

Dicséretben részesült:
Fejes Eszter
Fajszi Bulcsú
Kálóci Kristóf
Jedlovszky Pál
Soós Máté
Tanáraik: Gyenes Zoltán, Kiss Géza
Tóth Balázs
Tanárai: Kiss Géza, Gyenes Zoltán, Nikházy László

Haladók III. kategória:
2. díj:
Bötkös Benedek
Szabó Dávid
Tanáraik: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely

3. díj:
Csizmadia Viktória
Tanárai: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely
Fuisz Gábor
Tanárai: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely, Pósa Lajos
Győrffy Ágoston
Tanárai: Dobos Sándor, Kiss Géza
Vári-Kakas Andor
Tanárai: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyének végeredménye

Az Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Versenyen tanulóink az alábbi eredményeket érték el:
Móricz Aurél (10.b): kiemelt dicséret
Ruha Midián (10.b): dicséret
Filipszky Gábor (10.b): dicséret

Felkészítő tanáruk: Péli Ágota

Gratulálunk!

A Bókay Árpád Országos Biológiaverseny eredménye

A Bókay Árpád Országos Biológiaverseny döntőjében Bolla Gitta 7.a osztályos tanuló 10. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

Gratulálunk!

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny eredménye

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny döntőjében Németh Róbert 12.c osztályos tanuló 10. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Horváth Gábor.

Gratulálunk!

A Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Verseny döntőjének eredménye

A május 8-10-ig Kaposvárott megrendezett Lóczy Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Verseny döntőjében a 9.évfolyamos kategóriában 8. helyezést ért el Jávor Boróka 9.a osztályos tanuló, és 15. helyezést ért el Árvay-Vass Iván 9.d osztályos tanuló. A 10.évfolyamon 22.helyezést ért el Blaskovics Ákos 10.a osztályos tanuló.
Mindhárom diák felkészítő tanára: Kádárné Szalay Eszter.

Gratulálunk!
2017.05.11

Júniusi ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos információkat a mai naptól itt találhatóak.

A 2016/2017-es Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjének eredményei

A 2016/2017-es tanévben az OKTV döntőjében a tanulóink által elért eredmények megtekinthetők itt

A Vívás országos diákolimpia eredményei

A Vívás országos diákolimpián tanulóink az alábbi eredményeket érték el:

Női tőr, IV. korcsoport
5. Mag Sára (7.a)
13. Szapanidu Szófia (8.b)

Női párbajtőr, IV. korcsoport
6. Lipthay hanna (8.c)

Férfi párbajtőr, IV. korcsopor
8. Zsigmond Dániel (7.a)
10. Brandreth Garret (9.c)

Női párbajtőr, IV. korcsoport, csapatverseny
2. Lipthay Hanna (8.c), Mag Sára (7.a), Miszori Mirtill (7.b), Róbert Julia (7.d)

V. korcsoport, csapatverseny
7. Nagy Anna (9.d), Juhász Mária (9.b), Szapanidu Szófia (8.b)

Gratulálunk!

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont rajzpályázatának eredményei

A Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont rajzpályázatán tanulóink az alábbi eredményeket érték el:

2. Hidas Villő (4.a) , Simon Zsófia (4.b)
3. Kotormán Lilla (5.b)
Különdíj: Kemény Anna Ráni (4.b) , Felvinczi Lilla (5.a) , Kovács Péter (8.d)
felkészítő tanáruk: Póczos Valéria

Gratulálunk!

Ericsson-díj, 2017

Iskolánk tanára, Szokolai Tibor elnyerte az "Ericsson a fizika tehetségeinek gondozásáért" díjat.

Őszintén gratulál az iskola valamennyi tanára és diákja!

A Francia OKTV országos döntőjének eredményei

Tanulóink a Francia OKTV-n az alábbi eredményeket érték el:

6. Beke Áron Kristóf (12.b)
felkészítő tanár: Bartha Gabriella
11. Tárkányi Damján (11.c)
felkészítő tanár: Leányfalvi Gyöngyi, Marczisovszky Anna, Seres Fanny
12. Németh Balázs (11.c)
felkészítő tanár: Leányfalvi Gyöngyi, Seres Fanny
29. Székely Zsófia (12.d)
felkészítő tanár: Bartha Gabriella

Gratulálunk!

A Dráma OKTV országos döntőjének eredményei

Tanulóink a Dráma OKTV-n az alábbi eredményeket érték el:

2. Al-Farman Petra (12.a)
felkészítő tanár: Turcsányi Márta
7. Pánczér Eszter (11.a)
felkészítő tanár: Osztovits Szabolcs
20. Nagy Titusz (12.a)
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Gratulálunk!

A Filozófia OKTV országos döntőjének eredményei

Tanulóink a Filozófia OKTV-n az alábbi eredményeket érték el:

1. Ujváry Szilvia Réka (11.d)
3. Koós István (vendégtanuló)
7. Kovács Marcell Dorián (11.d)
10. Rogers Mark Francis 11.d)
11. Szőke Dániel (11.b)
18. Szalka Sára Villő (11.a)
21. Móricz Benedek (11.a)
felkészítő tanár: Bernáth László, Takács Márta
30. Boér Dorottya (11.d)
felkészítő tanár: Takács Márta

Gratulálunk!

VIII. Robotprogramozó Országos Csapatverseny (Hajdúböszörmény, 2017.04.22.)

A VIII. Robotprogramozó Országos Csapatverseny 2017.04.22-én Hajdúböszörményben megtartott döntőjén tanulóink az alábbi eredményeket érték el a 3. kategóriában (7-8. osztály):

3. SBC Fazekas csapat
tagjai: Gulyás Domokos (külsős), Szigeti Péter (7.d), Tóth Ambrus (7.d)
felkészítő tanár: Bácsi Sándor

7. Kurucz Márton (külsős), Hervay Bence (8.c), Fey Mihály (8.c)

Gratulálunk!

Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny

Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:

I.A kategória

 • 1. Fajszi Bulcsú 9.c
 • 4. Nguyen Thac Bach 9.c
  felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Villányi Attila
 • 11. Tóth Balázs 9.c
  felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
 • 14. Molnár Sára 9.b
  felkészítő tanár: Rakota Edina
 • 16. Gulácsi Máté 9.c
  felkészítő tanárok: Keglevich Kristóf, Villányi Attila

II.A kategória
 • 5. Besenyi Tibor 9.c
  felkészítő tanárok: Albert Attila, Balázsné Kerek Marianna
 • 9. Pálya Hanna 10.b
  felkészítő tanárok: Albert Attila, Balázsné Kerek Marianna
 • 23. Steinsits Dániel 10.b
 • 32. Máth Benedek 10.b
 • 33. Kondákor Márk 10.b
  felkészítő tanár: Albert Attila

Gratulálunk!

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

3. osztály

 • 18. Veres Dorottya (3.a)
  felkészítő tanár: Oros Márta

5. osztály
 • 4. Bényei Borisz (5.e)
  felkészítő tanár: Jakucs Erika

6. osztály
 • 1. Móricz Benjámin (6.b)
  felkészítő tanár: Rubóczky György

7. osztály
 • 1. Kovács Tamás (7.c)
  felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
 • 2. Bán-Szabó Áron (7.c)
  felkészítő tanár: Hujter Bálint

8. osztály
 • 1. Győrffy Johanna (8.c)
 • 1. Hegedűs Dániel (8.c)
 • 1. Kószó Máté (8.c)
  felkészítő tanár: Fazekas Tünde
 • 9. Gyetvai Miklós (8.c)
  felkészítő tanár: Rubóczky György
 • 9. Nguyen Bich Diep (8.c)
  felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Rubóczky György

9. spec. mat.
 • 6. Nguyen Thac Bach (9.c)
  felkészítő tanár: Gyenes Zoltán, Kiss Géza

10. spec mat.
 • 1. Szabó Dávid (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely
 • 3. Győrffy Ágoston (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Pósa Lajos
 • 6. Vári-Kakas Andor (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely, Táborné Vincze Márta
 • 8. Csizmadia Viktória (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely, Rubóczky György
 • 9. Alexy Milán (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely
 • 9. Saár Patrik (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Juhász Péter

11. osztály
 • 10. Farkas Ádám (11.d)
  felkészítő tanár: Paróczay József, Szakács Péter

11. spec. mat.
 • 5. Szakály Marcell (11.c)
  felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor

12. spec. mat
 • 1. Kovács Benedek (12.c)
 • 4. Éles Márton (12.c)
 • 5. Bege Áron (12.c)
  felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

Gratulálunk!

Az országos diákolimpia sporteredményei

Az "Ultimate frizbi" Diákolimpia országos döntőjében:
- a VI. Korcsoportos gimnazisták első helyezést értek el.
A csapat tagjai: Móré Judit (11.b), Bogdándi Lilla (11.b), Kiss Anna (11.b), Bíró Kincső (11.d) , és Csitári Nóra (12.c), Bőhm Zsombor (12.c), Bosits Balázs (12.c), Morassi Dávid (12.c), Haála Kada (12.c), Mazzag Bálint (12.c), Bege Áron (12.c).

A Falmászó Diákolimpia országos döntőjében:
- az I. Korcsoportban
Góbor Jázmin (2.a) első,
Horák Zsófia (2.b) második lett,
- a II. Korcsoportban
Góbor Szonja a második helyen végzett.

A Sakk Diákolimpia országos döntőjében:
- egyéni értékszámos kategóriában
Kocsis Péter (5.b) II. korcsoport 1. helyezést,
Bolgár Janka (9.d) IV. korcsoport 10. helyezést ért el.
- egyéni amatőr kategóriában
Radványi Bence (6.b) III. korcsoport 18. helyezést ért el.

Gratulálunk!

A Varga Tamás Matematikaverseny eredményei

Tanulóink a Varga Tamás Matematikaverseny a következő eredményeket érték el:

7/II kategória (7.c osztály)

 • 1. Bencsik Ádám
  felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
 • 3. Bán-Szabó Áron
  felkészítő tanár: Hujter Bálint
 • 5. Kovács Tamás
 • 11. Fleiner Zsigmond
  felkészítő tanár: Gyenes Zoltán
 • 11. Terjék András József
  felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
 • 14. Pongrácz András Kristóf
  felkészítő tanár: Gyenes Zoltán

8/II. kategória (8.c osztály)
 • 1. Argay Zsolt
 • 2. Várkonyi Zsombor
 • 3. Tóth-Rohonyi Iván
 • 4. Füredi Erik
 • 5. Gyetvai Miklós
 • 7. Hervay Bence
  felkészítő tanár: Rubóczky György
 • 11. Győrffy Johanna
 • 11. Horváth Balázs
  felkészítő tanár: Fazakas Tünde
 • 13. Kovács Bertold
  felkészítő tanár: Rubóczky György, Fazakas Tünde
 • 13. Márton Kristóf
  felkészítő tanár: Rubóczky György

Gratulálunk!

Zrínyi Ilona Matematikaverseny

Tanulóink a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen a következő eredményeket érték el:

3. osztály:

 • 1. Veres Dorottya (3.a)
  felkészítő tanár: Oros Márta

5. osztály:
 • 18. Virág Rudolf
  felkészítő tanár: Jakucs Erika, Temesvári Miklós

6. osztály:
 • 1. Móricz Benjámin (6.b)
  felkészítő tanár: Rubóczky György

7. osztály:
 • 2. Kolozsvári Bence (7.c)
  felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán
 • 10. Terjék András József (7.c)
  felkészítő tanár:Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

8. osztály:
 • 1. Füredy Erik (8.c)
  felkészítő tanár: Rubóczky György
 • 4. Várkonyi Zsombor (8.c)
  felkészítő tanár: Rubóczky György, Pósa lajos
 • 5. Gyetvai Miklós (8.c)
  felkészítő tanár: Rubóczky György
 • 9. Márton Kristóf (8.c)
  felkészítő tanár: Rubóczky György

9. osztály:
 • 2. Kálóczy Kristóf (9.c)
  felkészítő tanár: Gyenes Zoltán, Kiss Géza

10. osztály:
 • 1. Saár Patrik (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Juhász Péter
 • 2. Szabó Kristóf (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely
 • 4. Szabó Dávid (10.c)
  felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely

11. osztály:
 • 4. Imolay András (11.c)
 • 7. Németh Balázs (11.c)
 • felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

12. osztály:
 • 4. Kovács Benedek (12.c)
 • 6. Bosits Balázs (12.c)
 • 7. Bege Áron (12.c)
  felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Dobos Sándor

Gratulálunk!

LOGO Országos Számítástechnikai Verseny

A LOGO Országos Számítástechnikai Versenyen Szünder Barna Ferenc (9.b) 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Blénessy Gabriella.

Gratulálunk!

XXVII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny 2017. Budapesti fordulójának eredménye.

Kedves Biológia Szakos kollégák, Felkészítő Tanárok,Versenyző Diákok, Szaktanácsadók, Tantárgygondozók!

2017. április 22-én megrendezésre került Herman Ottó verseny Budapesti Döntőjének az eredménye itt és kerületenként pedit itt található.

Üdvözlettel: Gálné Domoszlai Erika

Náboj Nemzetközi Matematikaverseny, 2017.04.07.

A Náboj Nemzetközi Matematikaversenyen iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

Senior kategória
4. Bege Áron (12.c), Csitári Nóra (12.c), Nagy Dávid (11.c), Kovács Benedek (12.c), Szakács Lili Kata (12.c)

Junior kategória
1. Győrffy Ágoston (10.c), Nagy Nándor (9.c), Sokvári Olivér (9.c), Szabó Kristóf (10.c), Tóth Balázs (9.c)

Gratulálunk!

A "Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz!" verseny eredménye

A 12. A osztály 4 fős („Nightingale”) csapata nyerte az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a Nemzeti Választási Iroda 2016/17-es középiskolai vetélkedősorozatát, a Túl az első X-en – Tehetsz a jövődért, válassz! elnevezésű versenyt.

A csapat tagjai: Végh Dóra, Hegedűs Anasztázia, Tikász Ábel, Nagy Titusz

Felkészítő tanáruk: Turcsányi Márta

Az országos döntőben elért 1. helyezés jutalma: egy-egy iPhone 6S a versenyzőknek, illetve egy strasbourgi utazás az Euroscola játék 2017 őszén tartandó programjára egy osztálynyi diák számára

Gratulálunk!

A matematika OKTV II. kategóriájának eredményei

A matematika OKTV II. kategóriájának országos döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:
5. Andó Szabolcs (12.b)
felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter, Orosz Gyula
25. Ujváry Szilvia Réka (11.d)
28. Palánki Lajos (11.d)
felkészítő tanár: Szakács Péter, Solti Edit, Paróczay József
46. Kovács Jonatán Mátyás (12.d)
felkészítő tanár: Kocsis Szilveszter

Gratulálunk!

Kunfalvi Rezső Olimpia válogatóverseny és az Országos Szilárd Leó fizikaverseny eredményei

Kunfalvi Rezső Olimpia válogatóversenyen Németh Balázs (11.C) 5. lett (így az Indonéziába utazó keret tagja, tanára: Csefkó Zoltán; 10. Németh Róbert (12.C); 14. Fajszi Bulcsú (9.C) tanáruk: Horváth Gábor

Országos Szilárd Leó fizikaversenyen 10. Németh Róbert (12.C), tanára: Horváth Gábor

A Budapesti Általános Iskolások Matematika Versenye, 2016/2017

A Budapesti Általános Iskolások Matematika Versenyének felhívása megtekinthető itt

A földrajz OKTV országos döntőjének eredménye

A földrajz OKTV országos döntőjében Verkmann Zsombor (11.d) 12. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Vizy Zsolt, Gálné Domoszlai Erika.
Gratulálunk!

Az orosz nyelv OKTV országos döntőjének eredménye

Az orosz nyelv OKTV I. kategóriájának országos döntőjében Doktor Rebeka Dóra (11.a) 6. helyezést, Dér Levente (12.b) 10. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Becsák Viktória.
Gratulálunk!

Az olasz nyelv OKTV országos döntőjének eredménye

Az olasz nyelv OKTV I. kategóriájának országos döntőjében Tárkányi Damján Péter (11.c) 5. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Rábayné Füzesséry Anikó, Kolonits Klára.
Gratulálunk!

A biológia OKTV országos döntőjének eredményei

A biológia OKTV országos döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:
I. KATEGÓRIA
14. Csákai-Szőke Péter (11.d) felkészítő tanár: dr.Erős-Honti Zsolt, Kocsi Attila, Erős-Honti Julianna
24. Jegorov Júlia (11.a)
felkészítő tanár: Kocsi Attila, Erős-Honti Julianna

II. KATEGÓRIA
2. Striker Balázs (11.b)
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, dr. Erős-Honti Zsolt
3. Semperger Zsolt (12.b)
9. Bottlik Olívia (12.b)
felkészítő tanár: Nagy Péter
14.Tomcsányi Kinga (11.b)
26. Majoros Anikó (11.b)
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, dr. Erős-Honti Zsolt
38.Takách Éva (12.b)
felkészítő tanár: Nagy Péter
43.Boros Dániel (11.b)
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna

Gratulálunk!

A "Grande Dictée" verseny eredménye

A Francia Intézet által szervezett "Grande Dictée" versenyen Mazzag Bálint (12.c) első helyezést ért el. Felkészítő tanára: Bartha Gabriella.

Gratulálunk!

A Matematika OKTV eredmény (III. kategória)

Iskolánk tanulói a Matematika OKTV III. kategóriájában a következő eredményeket érték el:
3. Bukva Balázs Vince (11.c)
7. Imolay András (11.c)
8. Kovács Benedek (12.c)
9. Zólomy Kristóf (11.c)
11. Németh Balázs (11.c)
13. Temesi András (12.c)
15. Molnár-Sáska Zoltán Gábor (11.c)
16. Bege Áron (12.c)
18. Szakály Marcell (11.c)
19. Alexy Marcell (11.c)
20. Vankó Miléna (11.c)
21. Gergely Patrik (11.c)
21. Bosits Balázs (12.c)
21. Németh Róbert (12.c)
21. Záhorský Ákos (11.c)
27. Janzer Orsolya Lili (11.c)
31. Cseh Viktor (11.c)
31. Pap Benedek Gábor (11.c)
31. Mazzag Bálint (12.c)
37. Nagy Dávid Paszkál (11.c)
37. Barabás Ábel (11.c)


Gratulálunk!

A Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia válogatóversenyének eredménye

A Nemzetközi Filozófiai Diákolimpia válogatóversenye április 7-én volt. Ezen diákjaink az alábbi helyezéseket érték el:

3. Szőke Dániel (11.b) 4. Ujváry Szilvia (11.d)

7. Kovács Marcell Damián (11.d) 8. Móricz Benedek (11.a)

9-13. Rogers Mark (11.d), Boér Dorottya (11.d)

EGMO (European Girls Math Olympiad - Európai Lányok Diákolimpiája), Zürich, 2017.04.06-12

Az Európai Lányok Diákolimpiáján iskolánk képviseletében

Janzer Lili (11.c) 31 ponttal aranyérmet,
Kerekes Anna (10.c) 20 ponttal ezüstérmet szerzett.

A négytagú magyar csapat összességében a 4. helyen végzett a 44 ország között.

Gratulálunk!

A Magyar nyelv OKTV döntőjének eredménye

A Magyar nyelv OKTV döntőjében Doktor Rebeka Dóra (11.a) 15. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: dr Osztovits Szabolcs

Gratulálunk!

Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát Történelemverseny

Kedves Diákok, Tanárok és Szülők!

A Hadtörténeti Múzeumban 2017. április 6-án, lezajlott versenyünk döntője.

A versenyzők részletes eredményei A 7-8. évfolyam itt. és Az 5-6. évfolyam itt. tekinthetők meg.


Tanulóink közül a döntőben az alábbi eredményeket érték el:

5-6. évfolyamon

3. Bodócs Tamás (5.b) Mátyás király „Fekete serege” témában Felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
1. Törőcsik Lili (6.b) A törökverő krónikása témában Felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

7-8. évfolyamon

4. Csontos András (7.d) Elhurcolva témában Felkészítő tanár: Repárszky Ildikó
11. Striker Áron (8.a) Elhurcolva témában Felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
4. Róka Miklós (7.b) „Tervezz tárlatvezetést!”témában Felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda
2. Caracciolo Lara (7.c) „Kedvenc műtárgyam” témában Felkészítő tanár: Szabó Márta
4. Presits Petra (8.a) „Kedvenc műtárgyam” témában Felkészítő tanár: Ádámné Laczkó Melinda

XXIV. Országos Arany János Irodalmi Verseny, Tata, 2017. április 8-9.

A XXIV. Országos Arany János Irodalmi Verseny döntőjén, Tatán, két tanulónk vett részt: Blaskovics Ákos (10.a) és Tímár Jasmine Anna (10.a). Blaskovics Ákos ezüstdiplomát kapott. Felkészítő tanáruk: dr. Kelecsényi László

Gratulálunk!

A Jakucs László és a Teleki Pál földrajzversenyek eredménye

A Jakucs László Földrajz Verseny országos döntőjében, április 7-8-án Jávor Boróka és Szmodits Luca (9.a) 6. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Kádárné Szalay Eszter.

A Teleki Pál Kárpát-Medencei Földrajz Verseny budapesti fordulójában április 8-án Szabó Péter Levente (7.d) első, Várkony Zsombor (8.c) ötödik, Tóth János (8.d) hetedik helyezést ért el. Szabó levente az országos döntőbe jutott. Felkészítő tanáruk: Kádárné Szalay Eszter.

Gratulálunk!

A Horváth Mihály és a Bonus Intra történelemverseny eredménye

A 2016-2017. évi Horváth Mihály középiskolai történelemversenyen Blaskovics Ákos (10.a) (felkészítő tanára: Bihari Péter) 1. helyezést, Rajkai László (9.a) (felkészítő tanára: F. Tóth Zoltán) 10. helyezést ért el.

A Bonus Intra Országos Történelemversenyen Fárizs Mihály (11.a) (felkészítő tanára: Foki Tamás és F. Tóth Zoltán) 3. helyezést ért el.

Az eredményekhez gratulálunk!

A Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV döntőjének eredménye

A Mozgóképkultúra és médiaismeret OKTV döntőjében Dittrich Rebeka (11.b) 7. helyezést ért el. Felkészítő tanára: dr. Oláh Tibor.

Gratulálunk!

A Fizika OKTV döntőjének eredménye

A Fizika OKTV döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:

I. kategória

10. Németh Balázs (11.c) felkészítő tanár: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília
17. Szakály Marcell (11.c) felkészítő tanár: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília
19. Palánki Lajos (11.d) felkészítő tanár: Csefkó Zoltán, Pintér Géza, Schramek Anikó
20. Bálint Martin (11.c) felkészítő tanár: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília, Gärtner István
21. Balázs Bence (11.d) felkészítő tanár: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília, Pintér Géza
29. Alexy Marcell (11.c) felkészítő tanár: Csefkó Zoltán, Dvorák Cecília, Krisztián Dávid

II. kategória

14. Németh Róbert (12.c) felkészítő tanár: Horváth Gábor, Szokolai Tibor

Gratulálunk!

A Latin nyelv OKTV döntőjének eredménye

A Latin nyelv OKTV döntőjében tanulóink a következő helyezéseket érték el:

Takács Boglárka (11.b) - 6. hely
Tomcsányi Kinga (11.b) - 35. hely

felkészítő tanár: Péli Ágota

Gratulálunk!

A Magyar Irodalom OKTV döntőjének eredménye

Magyar irodalom OKTV döntőjében tanulóink a következő helyezéseket érték el:

Bakos Zsófia Kata (11.a) - 1. hely
felkészítő tanár: dr. Osztovits Szabolcs

Tikász Ábel (12.a) - 5. hely
Al-Farman Petra (12.a) - 11.hely
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Jedlovszky Krisztina (11.b) - 22. hely
felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor

Nagy Titusz (12.a) - 23. hely
felkészítő tanár: Turcsányi Márta

Gratulálunk!

Miniszteri elismerő oklevelek a diákolimpikonok felkészítéséért

2017. április 6-án az Országházban a következő tanáraink vehettek át miniszteri elismerő oklevelet a diákolimpikonok felkészítéséért:

 • Takács Márta
 • Horváth Gábor
 • Pásztor Attila
 • Surányi László
 • Gyenes Zoltán
 • Kiss Géza
 • Dobos Sándor

Gratulálunk!

Az Arany János Magyar Nyelvi Verseny országos fordulójának eredménye

Az Arany János Magyar Nyelvi Verseny országos fordulóján tanulóink az alábbi eredményeket érték el:

6. Berzi Dóra (8.a)
felkészítő tanára: Studinger Józsefné

7-11.Éles Dániel (7.c), Homoki Gergely (7.d) és Móricz Benjámin (6.b)
felkészítő tanáraik: Bartek Dániel, Oláh Tibor, Tollár Tamara.

Gratulálunk!

A Budapesti Mezei Futó Diákolimpia eredménye

A Budapesti Mezei Futó Diákolimpia III-IV korcsoportjában iskolánk csapata első helyezést ért el.

A csapat tagjai:

Telek Zsigmond (9.b)
Illanicz Igor (8.d)
Vásárhelyi Máté (8.a)
Tran Máté Son (8.d)
Csontos András (7.d)

A Festival d'italiano országos döntőjének eredményei

Festival d'italiano (országos olasz verseny) eredményei:

Versmondás
1. Solymosi Olivér (9.b)

Esszéírás
2. Molnár Cecília (11.b)

Versfordítás
3. Tóth Franciska (11.a)
dicséret:
Györkő Dorka (11.d)
Ohnmacht Alíz (11.d)

Emilia Romagna kultúrtörténeti vetélkedő
4. Tóth Franciska (11.a), Győri László András (11.d), Majoros Anikó (11.b), Jedlovszky Krisztina (11.b)

Gratulálunk!

A Diák Sakkolimpia, országos csapatbajnokság döntő eredményei

A 2016/2017. tanévi Diák Sakkolimpia, országos csapatbajnokság döntő eredményei

III.-IV. korcsoport felsős fiú csapat országos bajnok:

 • Füredi Erik Benjámin (8.c)
 • Tóth Ábel Levente (8.c)
 • Kocsis Péter (5.b)
 • Csontos Dávid Ferenc (7.c)

V.-VI. korcsoport gimnazista lány csapat országos 2. helyezés, Budapest bajnok
 • Bolgár Janka (9.d)
 • Terjék Ágota (9.b)
 • Molnár-Sáska Zsófia Eszter (9.c)

V.-VI. korcsoport gimnazista fiú csapat országos 6. helyezés, Budapest 2. helyezés
 • Ngo Tan Don (12.c)
 • Bege Áron (12.c)
 • Márton Dénes (10.c)
 • Kálóczi Kristóf (9.c)
 • Molnár-Sáska Zoltán Gábor (11.c)

Gratulálunk!

Májusi ebédbefizetés

Tisztelt Szülők!

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos információkat a mai naptól itt találhatóak.

1 %

Kedves Támogatóink!

Megköszönjük, ha alapítványaink számára felajánlják adójuk 1%-t.

Az alapítványaink adószáma letölthető itt

A Fazekas igazgatósága

A XXVIII. Bátaszéki Matematikaverseny döntőjének eredményei (2017. március 24.)

A XXVIII. Bátaszéki Matematikaverseny országos döntőjének eredményei:

3. osztály:

 • 1. Veres Dorottya (3.a)
  felkészítő tanár: Csájiné Knézics Anikó, Horváth-Szabóné Tamás Andrea

5. osztály:
 • 24. Kun Marcell (5.e)
  felkészítő tanár: Temesvári Miklós, Jakucs Erika

6. osztály:
 • 3. Móra Márton (6.a)
  felkészítő tanár: Pereczes Marianna
 • 6. Móricz Benjámin (6.b)
 • 20. Harmati László Árpád (6.b)
 • 25. Radványi Bence (6.b)
  felkészítő tanár: Rubóczky György

7. osztály:
 • 5. Gulyás Petra (7.c)
 • 10. Bán-Szabó Áron (7.c)
 • 18. Bencsik Ádám (7.c)
 • 20. Reimann Kristóf (7.c)
  felkészítő tanár: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán

8. osztály:
 • 2. Győrffy Johanna (8.c)
 • 3. Füredi Erik (8.c)
 • 4. Nguyen Bich Diep (8.c)
 • 8. Le Julianna Phuonglinh (8.c)
 • 8. Tóth-Rohonyi Iván (8.c)
 • 12. Márton Kristóf (8.c)
  felkészítő tanár: Fazakas Tünde, Rubóczky György

Gratulálunk!

A Német nyelv OKTV döntőjének eredménye

A Német nyelv OKTV I. kategóriájának döntőjében Tárkányi Damján (11.c) 1. helyezést ért el. Felkészítő tanárai: Kolonits Klára, Bujk Ildikó

Gratulálnk!

Az Informatika OKTV döntőjének eredménye

Az Informatika OKTV döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:

I. kategória (alkalmazói ismeretek)

 • 14. Olexó Gergely (12.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila

II. kategória (programozási ismeretek)
 • 3. Janzer Orsolya Lili (11.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston, Dankovits Attila, Weisz Ambrus, Danka Miklós
 • 4. Kovács Benedek (12.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston
 • 6. Szakály Marcell (11.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston
 • 7. Németh Balázs (11.c)
  felkészítő tanár: Weisz Ágoston, Szoldatics József
 • 9. Alexy Marcell (11.c)
  felkészítő tanár: Weisz Ágoston, Szoldatics József
 • 22. Nagy Ábel Mihály (12.c)
  felkészítő tanár: Szoldatics József
 • 27. Cseh Viktor (11.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila, Weisz Ágoston, Szoldatics József
 • 35. Vásárhelyi Máté (12.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila
 • 40. Derényi Áron (12.d)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila, Farkas Csaba
 • 50. Molnár-Sáska Zoltán Gábor (11.c)
  felkészítő tanár: Pásztor Attila, Nikházy László, Danka Miklós

Gratulálunk!

Az Angol nyelv OKTV döntőjének eredménye

Az Angol nyelv OKTV döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:

I. kategória

 • 28. Ágoston András Iván (12.d)
  felkészítő tanár: Zanatiné Szántai Ildikó

II. kategória
 • 6. Veres Dóra Erzsébet (11.b)
  felkészítő tanár: Szabó Katalin
 • 20. Tényi Dorottya (12.b)
  felkészítő tanár: Jilly Viktor
 • 33. Szépkúti Fanny (12.b)
  felkészítő tanár: Jilly Viktor

Gratulálunk!

A Kémia OKTV döntőjének eredménye

A Kémia OKTV döntőjében tanulóink a következő helyezéseket érték el:

Kémia I. kategória

 • Boros Dániel (11.b) - 8. hely
  felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
 • Szurop Máté István (12.d) - 9. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila, Rakota Edina
 • Martinusz Róbert Márk (11.b) - 11. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila, Keglevich Kristóf
 • Lelik Alíz Hanga (12.c) - 15. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila
 • Striker Balázs (11.b) - 16. hely
  felkészítő tanár: Keglevich Kristóf
 • Besenyi Tibor (10.c) - 21.hely
  felkészítő tanár: Albert Attila, Balázsné Kerek Marianna
 • Beke Áron Kristóf (12.b) - 22. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila
 • Török Péter István (12.c) - 25. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila
 • Jedlovszky Krisztina (11.b) - 27. hely
  felkészítő tanár: Keglevich Kristóf

Kémia II. kategória
 • Semperger Zsolt (12.b) - 4. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila, Keglevich Kristóf

Gratulálunk!

A Vizuális kultúra OKTV döntőjének eredménye

A Vizuális kultúra OKTV-n Ürmössy Barbara 11.b osztályos tanulónk 5. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Mészáros Zsuzsanna

Gratulálunk!

Az Oláh György Országos Kémiaverseny döntőjének eredménye

Az Oláh György Országos Kémiaverseny döntőjében tanulóink a következő eredményeket érték el:

 • Besenyi Tibor (10.c) - 2. hely
  felkészítő tanár: Balázsné Kerek Marianna,Albert Attila
 • Beke Áron Kristóf (12.b) - 2. hely
  felkészítő tanár: Albert Attila

Gratulálunk!

Hevesy György Országos Kémiaverseny fővárosi fordulója

A Hevesy György Országos Kémiaverseny fővárosi fordulójának eredményei megtekinthetők itt. és itt.

Albert Attila

A 26. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny eredményei

A 26. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt az idén Somorján (Szlovákia), 2017. március 23-27. között rendezték meg.

Diákjaink a következő eredményeket érték el:
9. osztályosok:
Tóth Balázs (9.c), III. díj,
Fejes Eszter (9.c), dicséret
felkészítő tanár: Kiss Géza, Gyenes Zoltán

10. osztályosok:
Matolcsi Dávid (10.c), I. díj
Szabó Dávid (10.c), I. díj
felkészítő tanár: Dobos Sándor, Kiss Géza

11. osztályosok:
Lakatos Ádám (11.c), III. díj,
Záhorský Ákos (11.c), II. díj (a felvidéki csapat tagjaként)
felkészítő tanár: Gyenes Zoltán, Hujter Bálint

12. osztályosok
Glattfelder Hanna (12.c), dicséret
felkészítő tanár: Fazakas Tünde

Gratulálunk!

A Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi Verseny eredményei

A Dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-környezetvédelmi Verseny országos döntőjének eredményei:

II. kategória:
8. Tímár Jasmine Anna (10.a), felkészítő tanár: Kocsi Attila
10. Pálya Hanna (10.b), felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, Nagy Péter
döntős:
Fülöp Anna Tácia (10.c), felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, Kocsi Attila

III. kategória
1. Striker Balázs (11.b), felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, Erős-Honti-Zsolt
9. Tomcsányi Kinga (11.b), felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, Erős-Honti-Zsolt
14. Csákai-Szőke Péter (11.d), Erős-Honti Julianna, Erős-Honti-Zsolt

döntős:
Bodonyi Simon (11.b)
Szőke Dániel (11.b)
Majoros Anikó (11.b)
Fricska Dorottya Ibolya (11.b)
Dudás Kata (11.b)
felkészítő tanár: Erős-Honti Julianna, Erős-Honti-Zsolt

Gratulálunk!

Fizika előadás

Kozmikus sugárzás részecskéi folyamatosan bombázzák a Földet. E részecskék a felső légkörben nagyenergiás ütközésekben hadronokat (erősen kölcsönható elemi részecskéket), majd müonokat keltenek – hasonlóan, mint a CERN Nagy Hadronütköztetojében (LHC) lejátszódó atommag–atommag ütközésekben. A keltett nagyenergiás müonok eljuthatnak a földfelszínig, sőt akár a földkéreg mélyébe is. Barnaföldi Gergely (MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet), ennek a témának a részleteibe vezet be Kincskeresés kozmikus részecskékkel című előadásában.


Helyszín: Fazekas Mihály Gimnázium, 213-as fizika előadó

Időpont: április 5. szerda, 14.30

Várjuk az érdeklődő diákokat, és tanár kollégákat.

Technika tanárok figyelmébe

Március 30-án 13 órától kerül megrendezésre az általános iskolások számára meghirdetett Fővárosi Közlekedési ismeretek verseny a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában.

A kiírásnak megfelelően minden budapesti iskola nevezhet egy 4. és egy 8. évfolyamos tanulót.

Nevezni a cskzsu@fazekas címen lehet

Karsai Zsuzsa

Verseny felhívás megtekinthető itt.

Benchmark általános iskolai angol verseny

Verseny felhívás megtekinthető itt.

Jelentkezési lap megtekinthető itt.

Párbeszéd a gyermekutaztatás szabályairól (felkérés konzultációra)

Tisztelt Szülők!

A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre.
A párbeszéd elősegítésére a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi oldalon.

Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban. Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.

Üdvözlettel:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A Lukin Eszter Vegyeskar lett az Év kórusa

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által meghirdetett Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyén 2017.03.18-án a Lukin Eszter Vegyeskar a legmagasabb, Arany Diplomával minősítést érte el. A kórus a kiemelkedő teljesítményével elnyerte az Év kórusa kitüntető címet is.

Gratulálunk a kórus minden tagjának és Németh Sándor tanár úrnak!

HungeoContest (Angol Nyelvű Országos Földrajzverseny), Pécs, 2017.03.10-11

A HungeoContest (Angol Nyelvű Országos Földrajzverseny) döntőjében, Pécsett, 2. helyezést ért el Verkmann Zsombor 11.c osztályos tanuló. (Felkészítő tanárai:Vizy Zsolt és Gálné Domoszlai Erika)

Ezzel tagja lett a Belgrádban megrendezendő 14. Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián a hazánkat képviselő négy fős csapatnak.

Gratulálunk!

A XXV. Teleki Pál, I. Kárpát-medencei Földrajz-földtan Verseny fővárosi fordulójának versenykiírása!

Először is a Magyar Természettudományi Társulat,valamint a fővárosi Pedagógiai Oktatási Központ nevében is szeretnénk minden diáknak és felkészítő kollégának gratulálni a fővárosi döntőbe jutáshoz!

Minden információ megtekinthető itt.

Üdvözlettel:

Vizy Zsolt versenyszervező.

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjének eredményei, 2017.03.11

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjében iskolánk csapatai a következő helyezéseket érték el:

5. osztály:
2. Gekkók (5.b)
Fok Miklós, Varga Gréta Anna, Lévai Bendegúz, Rausch Ákos
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika

7. osztály, gimnáziumi kategória:
5. Ez nem volt a megoldókulcsban! (7.c)
Bán-Szabó Áron, Bencsik Ádám, Fleiner Zsigmond, Kovács Tamás Mihály
felkészítő tanár: Kocsi Attila, Albert Attila, Pintér Géza, Vizy Zsolt

8. osztály, általános iskolai kategória:

4. BiKéFiFő 2.0 (8.b)

Szapanidu Szofia, Balkányi Zsófia, Müllner Tamás, Sándor Anna Viola
felkészítő tanár: Gálné Domoszlai Erika, Pintér Géza, Vizy Zsolt, Balázsné Kerek Marianna

8. osztály, gimnáziumi kategória:
2. Terepasztal lovagjai (8.c)
Füredi Erik, Gyetvai Miklós, Hervay Bence, Tóth-Rohonyi Iván
felkészítő tanár: Kádárné Szalai Eszter, Schramek Anikó, Rakota Edina

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny eredménye

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny fővárosi fordulóján Homoki Gergely 7.d osztályos tanuló első helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Dr. Oláh Tibor
Gratulálunk!

Az átvételi vizsga eredménye a leendő 9.d osztályba

Az átvételi bizottság javaslata alapján az Igazgató Úr által hozott döntés megtekinthető itt.

Iskolavezetőség
2017.03.13.

A Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi verseny végeredménye

2016–2017. tanévi Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny döntője 2017.03.11-én volt Szegeden. A döntőben tanulóink a következő eredményeket érték el:

- az első kategóriában:
   8. Móricz Aurél (10.b)
   12. Ruha Midián (10.b)

- a második kategóriában:
   2. Takács Boglárka (11.b)
   8. Finta Ervin (11.a)

Valamennyi diák felkészítő tanára Péli Ágota.

Gratulálunk!

Beiskolázás a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 1. évfolyamára, a 2017-2018-as tanévre

Az általános iskola első osztályába jelentkezők közül kisorsoltak névsora (jkv.), megtekinthető itt.
A beiratkozásról, ill. további tudnivalókról előreláthatóan március végéig értesítést küldünk.

Iskolavezetőség
2017.03.10.

Romanian Master of Mathematics, Bukarest, 2017.02.22-27

A Romanian Master of Mathematics matematikaversenyen iskolánkat Bukva Balázs és Molnár-Sáska Zoltán 11.C osztályos tanuló képviselte, mindketten bronzérmet szereztek.

Gratulálunk!
2017.03.10.

Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő, 2017.03.04

Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjében

a 9. osztály - emelt gimnázium kategóriájában

- első helyezést ért el a 9. c osztály Kolbászlé nevű csapata (Molnár Bálint, Tóth Balázs, Sokvári Olivér, Nguyen Thac Bach, felkészítő tanáruk: Kiss Géza)

- második helyezést ért el a 9.c osztály Ez most a magyar Bolyai? nevű csapata (Kálóczi Kristóf, Kotmayer Előd, Martinák Zalán, Nagy Nándor, felkészítő tanáraik: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, Nikházy László)

a 10. osztály - emelt gimnázium kategóriában

- első helyezést ért el a 10.c osztály Négyfarkú Kutya Párt nevű csapata (Fuisz Gábor, Győrffy Ágoston, Saár Patrik, Szabó Dávid, felkészítő tanáraik: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely)

- második helyezést ért el a 10.c osztály Legyünk már túl rajta! nevű csapata (Mészáros Anna, Márton Dénes, Matolcsi Dávid, Kerekes Anna, felkészítő tanáraik: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely)

a 11. osztály - emelt gimnázium kategóriában

- első helyezést ért el a 11.c osztály Májmedence nevű csapata (Imolay András, Molnár-Sáska Zoltán, Záhorský Ákos, Bukva Balázs, felkészítő tanáraik: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor, Pósa Lajos)

a 12. osztály - emelt gimnázium kategóriában

- első helyezést ért el a 12.c osztály Felső határ nevű csapata (Bege Áron, Csitári Nóra, Kovács Benedek, Szakács Lili Kata, felkészítő tanáraik: Fazakas Tünde, Dobos Sándor, Pósa Lajos)

A Kolbászlé, a Négyfarkú Kutya Párt, Májmedence és a Felső határ csapatok bejutottak a verseny nemzetközi döntőjére is.


Gratulálunk!

Tájékoztató a 2017/2018-a tanév iskolai hittanoktatásról.

Értesítjük a jelenlegi, és a 2017/2018-as tanévre hozzánk beiratkozó 1-8. évfolyamos tanulóink szüleit, hogy az un. bevett egyházak képviselői tájékoztatást (vagy tájékoztató anyagot) adnak a szülőknek arról, hogy az egyház, a vallási közösség hogyan képzeli a hit és erkölcstan tantárgy oktatását iskolánkban. A tájékoztató helyszíne a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) 213-a terem, ideje 2017. március 13. (hétfő) 16 óra.

2017. március 3.

Szokolai Tibor
igazgatóhelyettes

MROE Primavera-díj

Póczos Valéra és Mészáros Zsuzsanna tanárnők vehették át elsőként a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete által alapított Primavera díját. A díjat 35 év alatti, tehetséges és a szakmai közösségért sokat tett rajzpedagógusok számára alapították. A díj részét képezi egy felkérés előadás tartására az 1. Művészetpedagógiai Konferencián, az ELTÉ-n, június 22-23-án.

Gratulálunk!

Hevesy György Országos Kémiaverseny budapesti forduló

A Hevesy versenyen továbbjutó tanulók névsora a kémia munkaközösség honlapján megtekinthető itt.

Ebédbefizetés 2017. április hónapra, 15 napra!

Kedves Szülők!

Ebéd 9-13.évfolyam: 350,52 Ft/nap
Ebéd 1-8.évfolyam: 299,72 Ft/nap
Napközi 1-6. évfolyam: 508 Ft/nap
Felnőtt: 650 Ft/nap
(a kedvezményes étkezés továbbra is igénybe vehető a 2016. szeptemberében leadott nyilatkozatok alapján, aki ezt akkor elmulasztotta, ill. esetleg lejárt a határozata, kérjük pótolja, mert ennek hiányában 100%-os térítési díjat kell fizetni.)

2017. március 08-án szerda 7:00 – 17:00 óráig
2017. március 10-én péntek 8:00 – 13:00 óráig
2017. március 14-én kedd 8:00 – 14:00 óráig

 • Átutalással fizető szülők legkésőbb 2017. március 20-ig tudják utalni a márciusi térítési díjat (közleményrovat feltüntetni: gyermek neve, osztálya, 4. hó, az iskola nevének rövidítése: FMG)


Az áprilisi étlap megtalálható itt. Utalás az ÉSZGSZ részére OTP 11784009-15793803-10010000 alszámla

Bp., 2017. február 20.

Felvételi tájékoztató négy és hat évfolyamos gimnáziumunkba, a 2017/2018-as tanévre

Hatodik osztályos tanulóknak:
felvételi tájékoztató, megtekinthető itt!
Nyolcadik osztályos tanulóknak:
felvételi tájékoztató, megtekinthető itt!
Bp., 2017. február 16.
Iskolavezetőség

Fazekas Biológia Verseny eredményei

A Fazekas Biológia Verseny első furdulójának eredményei megtekinthetőek itt

Bp., 2017. március 2.

A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny végeredménye

A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny programozás kategóriájában iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:

1. Kiss Gergely (10.c), felkészítő: Dankovics Attila, Weisz Ágoston, Pásztor Attila
1. Vári-Kakas Andor (10.c), felkészítő: Farkas Csaba, Nikházy László, Leitereg András, Pásztor Attila, Weisz Ágoston, Kiss Gergely
4. Nagy Nándor (9.c), felkészítő: Weisz Ágoston, Nikházy László, Dankovics Attila, Farkas Csaba, Leitereg András
6. Martinák Zalán (9.c), felkészítő: Pásztor Attila, Weisz Ágoston
7. Tran Ádám (10.c), felkészítő: Leitereg András, Nikházy László, Farkas Csaba
10. Fuisz Gábor (10.c), felkészítő: Nikházy László, Leitereg András, Farkas Csaba, Weisz Ágoston, Dankovics Attila, Danka Miklós

Gratulálunk!

Előadás a fizika érettségiben bekövetkező változásokról

Várjuk az érdeklődő kollégákat előadásunkra, ahol az emelt szintű érettségi kísérleteiben újdonságként szereplő három kísérletet mutatjuk be, valamint Jánossy Zsolt meghívott előadónk az érettségi vizsga menetében és követelményeiben bekövetkezett változásokat ismerteti.

Időpont: Február 23 csütörtökön 15.00 óra

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 213-as fizika előadó

Bp., 2017. január 16.

A partneri elégedettség-mérés értékelése

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A kérdőíves partneri elégedettség-mérés értékelése elkészült, azt - a 2008-as és 2011-es hasonló felmérés adataival összevetve - megtekinthetik a Mérés-értékelés menüponttal elérhető oldalunkon.

Köszönjük, hogy ilyen nagy arányban fejezték ki véleményüket az iskola munkájáról!

Bp., 2017. január 13.
Iskolavezetőség

Felmentési kérelem a 7-12.évfolyamon a délutáni időszakra szervezett heti 2 testnevelés óra alól

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a 7-12. évfolyamon a kötelező heti 5 testnevelés órát az órarendbe beépített heti 3 testnevelés óra mellett 2 óra délutáni foglalkozás keretében biztosítjuk tanulóinknak.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27. § (11) alapján a heti 2 délutáni időszakban szervezett testnevelés óra alól a következő esetben lehet felmentési kérelmet benyújtani a II. félévre:

egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az egyesület által kiállított igazolással.

A II. félévre szóló felmentési kérelmeket a kiküldött formanyomtatványon, az egyesületi igazolással, pecséttel együtt 2017. január 20-ig szíveskedjenek leadni a testnevelő tanároknak!

Kérjük, segítsék elő a gyorsabb adminisztrációt e-mail címük megadásával, így a határozatot hamarabb tudjuk elküldeni Önöknek.

Köszönettel:

Igazgatóság

A formanyomtatvány letölthető innen.

Bp., 2017. január 5.
Iskolavezetőség

Előadás az új generációs OFI-s tankönyvcsalád használatáról

Tisztelt Kerületi Földrajz-Munkaközösség-Vezetők,Tantárgygondozó Kollégák!

Március 16-n Csütörtökön 16 órai kezdettel A Magyar Földrajzi Társaság Oktatás Módszertani Szakosztálya foglalkozást szervez az "Új generációs" OFI-s földrajz tankönyvcsalád használatának gyakorlati tapasztalatairól,és az átdolgozás irányvonaláról. Cím: ELTE TTK FFI Földrajz szakmódszertani csoport:
1117. Bp Pázmány Péter sétány 1/c 1-225 terem.

Előadók: dr Makádi Mariann és Arday István szerzők és szerkesztők.

Fontos lenne,hogy gyűjtsétek össze azon kollégák véleményét, akik ebből a tankönyvcsaládból tanítanak.
Kérem fogalmazzátok meg,és írjátok le az építő jellegű kritikai észrevételeiteket.
Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk.

Vizy Zsolt

Tanulóink sikere az Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságon, Grenoble (Franciaország), 2017.02.22

Az Ifjúsági Gó Csapat Európa-bajnokságon a Magyar Ifjúsági Válogatott bronzérmet szerzett. A válogatottnak három fazekasos diák is a tagja:

 • Csizmadia Róbert 11.c
 • Billege Boáz 5.a
 • Csizmadia Viktória 10.c

Az egyéni versenyben Csizmadia Róbert a 14. helyen végzett az U20 (20 éven aluliak) kategóriában 52 induló közül, míg Billege Boáz a 32. helyen végzett az U16 (16 éven aluliak) kategóriában 79 indulóból.

Gratulálunk!

Előadás a fizika érettségiben bekövetkező változásokról

Várjuk az érdeklődő kollégákat előadásunkra, ahol az emelt szintű érettségi kísérleteiben újdonságként szereplő három kísérletet mutatjuk be, valamint Jánossy Zsolt meghívott előadónk az érettségi vizsga menetében és követelményeiben bekövetkezett változásokat ismerteti.

Időpont: Február 23 csütörtökön 15.00 óra

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 213-as fizika előadó

Bp., 2017. január 16.

Horváth Mihály Tehetséggondozó és Múzeumbarát Történelemverseny

Kedves Diákok, Tanárok és Szülők!

Az írásbeli pályamunkák értékelése és a döntőbe jutottak nevei megtekinthetők
5. és 6.évfolyamosok: itt
7. és 8.évfolyamosok: itt

A döntőbe jutottak 2017. április 6-án a Hadtörténeti Múzeumban, szakmai zsűri előtt szóban bizonyíthatják a témában való jártasságukat. A részletekről a döntősök vagy felkészítő tanáraik hamarosan külön értesítést kapnak!

Ádámné Laczkó Melinda

Budapesti Angoltanárok Munkaközösségének februári továbbképzése

A Budapesti Angoltanárok Munkaközösségének februári továbbképzése ezúttal nem csak angoltanároknak szól.

Az önértékelés, a tanfelügyelet és a minősítési rendszer legújabb változtatásai és a Pedagógus Mesterfokozat kritériumrendeszereés jogszabályi háttere.

Előadó: Barati Krisztina, szakértő, tréner

Időpont : 2017. február 22. szerda, du 15h

Helyszín: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ungor Andrea és Czene Zsuzsanna
A Budapesti Angoltanárok Munkaközösségének koordinátái.
Budapest, 2017. február 10.

Átvételi vizsga a 9.c-be

Az írásbeli forduló pontszáma és a szóbeli forduló beosztása megtekinthető itt.

Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny fővárosi fordulója

Kovács Benedek 12. c osztályos tanuló 1. helyen végzett az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny fővárosi fordulóján a gimnazisták kategóriájában. (Felkészítő tanára: Tollár Tamara.) Ez azt jelenti, hogy ő fogja képviselni Budapestet (a 2. és a 3. helyezettel együtt) Gyulán, a februári Kárpát-medencei döntőn.

Gratulálunk! Bp., 2017. január 25.

13. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpia

A 2016. december 2. és 11. között Indonéziában (Bali városában) rendezett 13. Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián (International Junior Science Olympiad, IJSO)

 • Fajszi Bulcsú aranyérmet szerzett, és ő lett a legjobb teljesítményű Európai Uniós diák,
 • Nguyen Thac Bach ezüstérmet szerzett,
 • Gulácsi Máté bronzérmes lett.

Valamennyien a 9.C osztály tanulói.

Gratulálunk!
2017. január 21.

Fazekas esszéíró pályázat

Idén is meghirdetjük a Fazekas esszéíró versenyét biológia témakörben, külsősök számára is! Bővebb információk itt olvashatók.

Hevesy György Országos Kémiaverseny

A Versenykiírás és a jelentkezés módja elérhető itt.

Budapesti Angoltanárok Munkaközösségi Találkozója

Kedves Kollégák!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2017. január 24-én, kedden 15.00-16.30 között tartandó műhelyfoglalkozásunkra.

A foglalkozás címe: Creativity in the English Classroom.
Témája: How to develop each skill using fun activities and ICT tools?
Nyelve: angol

A műhelyfoglalkozást Tokár Gábor, a Fazekas Mihály Gimnázium tanára tartja.

Helyszín: A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 417-es terme.
Kérjük, a résztvevők hozzanak magukkal okos telefont vagy tabletet.

Czene Zsuzsanna és Ungor Andrea
Bp., 2017. január 17.

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny

A Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny országos versenykiírása olvasható itt.
A Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz–Földtan Verseny Budapesti fordulójának kiírása olvasható itt.

Bp., 2017. január 13.

Pálmay Lóránt Matematikai Tehetségkutató Verseny

Az írásbeli forduló pontszámát és a szóbeli fordulóra behívott versenyzők listáját, időbeosztását megtekinthetik itt.

Bp., 2017. január 9.

Továbbjutók a középiskolás Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjébe

A középiskolás Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjébe a következő csapatok jutottak tovább:

9. évfolyam:

 • Ez most a magyar Bolyai? (Tagjai: Kálóczi Kristóf, Kotmayer Előd, Martinák Zalán, Nagy Nándor, Felkészítő tanáraik: Gyenes Zoltán, Kiss Géza, Nikházy László)
 • Kolbászlé (Tagjai: Molnár Bálint, Tóth Balázs, Sokvári Olivér, Nguyen Tac Bach, Felkészítő tanáruk: Kiss Géza)

10. évfolyam:
 • Legyünk már túl rajta! (Tagjai: Mészáros Anna, Márton Dénes, Matolcsi Dávid, Kerekes Anna, Felkészítő tanáraik: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely)
 • Négyfarkú Kutya Párt (Tagjai: Fuisz Gábor, Győrffy Ágoston, Saár Patrik, Szabó Dávid, Felkészítő tanáraik: Dobos Sándor, Kiss Géza, Kiss Gergely)

11. évfolyam:
 • Májmedence (Tagjai: Imolay András, Molnár-Sáska Zoltán, Záhorsky Ákos, Bukva Balázs, Felkészítő tanáraik: Hujter Bálint, Gyenes Zoltán, Szűcs Gábor, Pósa Lajos)

12. évfolyam:
 • Felső határ (Tagjai:Bege Áron, Csitári Nóra, Kovács Benedek, Szakács Lili Kata, Felkészítő tanáraik: Fazakas Tünde, Dobos Sándor, Pósa Lajos)

Gratulálunk!
Bp., 2017. január 11

TISZÁN INNEN - DUNÁN TÚL

Fővárosi Népdaléneklési Verseny az 5-6. és 7-8. évfolyamok tanulói részére Időpont: 2017. február 25. (szombat) 8:30
Fővárosi Népdaléneklési Verseny a 9-12. évfolyamok tanulói részére Időpont: 2017. március 4. (szombat) 9:00

Részletes tájékoztató elérhető itt, a jelentkezési lap letölthető innen.

Bp., 2017. január 10.

Hevesy György Országos Kémiaverseny

A Hevesy György Országos Kémiaverseny kerületi fordulójának ismeretanyaga megtalálható itt.

Bp., 2017. január 8.

Így írunk mi

A nagy hagyományú Megírország folytatása iskolai keretekben.
Így írunk mi
kispróza: max. 3-5 oldal
líra: max. 5-7 vers
paródia, jelenet: max. 5-7 oldal
határidő: 2017. január 20.
beküldési cím: petzgyor@gmail.com

A nyerteseket könyvekkel jutalmazzuk; egy felolvasási est/délután keretében. Az eredményhirdetést klubszerű bankettel zárjuk, büfés segédlettel A legjobb művekből az ÉVKÖNYVben válogatást közlünk.

Bolyai Matematika Csapatverseny (3-8. osztály)

A 7.c osztály „TÁTÁÁÁÁÁ" csapata (tagjai: Bán-Szabó Áron, Bencsik Ádám, Kovács Tamás Mihály, Terjék András József; felkészítő tanáraik: Gyenes Zoltán és Hujter Bálint), valamint

a 8.c osztály "ABSZOLÚT ÉRTÉKESEK" csapata (Füredi Erik Benjámin, Gyetvai Miklós, Kószó Máté József, Tóth-Rohonyi Iván; felkészítő tanáraik: Fazakas Tünde és Rubóczky György)

a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjén elért teljesítményével bejutott a verseny nemzetközi döntőjére.

Gratulálunk!
2016. december 23.

Diákolimpiai sporteredmények

A Budapesti Diáksport Szövetség idén is jutalmazta a 2015/2016. tanév országos diákolimpiai döntőkön első helyezett tanulókat. Intézményünkből Czipó Marcell, 10.d osztályos tanuló részesült elismerésben a díjátadó ünnepségen, aki 300 m-es síkfutásban győzött a tavalyi tanévben. Felkészítő tanára: Koczka Anikó.

Az asztalitenisz diákolimpia budapesti döntőjén a Király Attila, Klekner Botond, Korinek Bulcsú összeállítású csapat az I-II. korcsoportosok versenyében a 2. helyen végzett.

Gratulálunk!
Bp., 2016. december 19.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntőjén a 7. osztályos gimnáziumi kategóriában a 7.d "Mi beszélni magyar" csapata (tagjai: Csontos András, Homoki Gergely, Boér Bence, Róbert Júlia Emília, felkészítő tanáruk: dr. Oláh Tibor) a szabadon választott produkció különdíját nyerte.

Gratulálunk!
2016. december 12.

Kedves Biológia Szakos Kollégák, Biológia Munkaközösség-vezetők, Tantárgygondozók!

A fontos tudnivalókat és időpontokat a Kaán Károly és a Herman Ottó versennyel kapcsolatosan megtalálják a verseny névadójának nevére kattintva.

A Herman Ottó kerületi verseny felkészülési témakörei:

 • Herman Ottó élete
 • Ökológia
 • Növény és állatismeret
 • Hazai tájak életközösségei
 • Nemzeti Parkok
 • A TermészetBúvár 2016./6. számából: az Év Madara és az Útravaló cikk
A Fazekas Biológia Verseny pályamunkáinak leadási határideje: 2017. január 13. péntek, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Bp.1082 Horváth Mihály tér 8.) Portáján 8-17.00. óráig.

Kedves Kollégák! Minden versenyzőnek és felkészítő tanárának jó munkát, jó felkészülést kívánunk!
Kívánunk Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Üdvözlettel: Gálné Domoszlai Erika és Kocsi Attila
Bp., 2016. december 19

Fazekas Biológia Verseny

Kedves Versenyző Diákok és Felkészítő Tanárok!

Kis emlékeztető, a Fazekas Biológia Verseny pályamunkáinak beadási határideje:
2017. január 13-a péntek.

A leadás helyszíne: Bp. 1082. Horváth Mihály tér 8. a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium portája 8.00-17.00 óráig.

Kívánunk Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Üdvözlettel: Gálné Domoszlai Erika Kocsi Attila
Bp., 2016. december 9.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kerületi fordulójának eredményei

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny kerületi fordulójának eredménye:

az 5. évfolyamosok között Magala Máté (5.e) a 3. helyen végzett (felkészítő tanár: Tollár Tamara)
a 6. évfolyamosok versenyén Bognár Kinga (6.b) az 1. helyet szerezte meg (felkészítő tanár: Tollár Tamara)
a 7. évfolyamosok közül Homoki Gergely (7.d) az 1. helyezést ért el (felkészítő tanár: dr. Oláh Tibor)
a 8. évfolyamosok versenyén Berzi Dóra (8.a) az 1. helyet szerezte meg (felkészítő tanár: Studinger Józsefné).

Gratulálunk!
2016. november 25.

Budapesti Technikatanárok Munkaközösségének foglalkozása

A budapesti Technika munkaközösség a következő foglalkozását 2016. november 28-án, hétfőn tartja 14.30-as kezdettel, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium A20-as termében (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

Témája: Modellkészítés nem csak a Karácsonyi készülődés jegyében Márványozás – textil, papír. Terítő, boríték, díszcsomagolás

A foglalkozásra minden érdeklődő tanárt szeretettel várunk!
Karsai Zsuzsa és Eperjesi Ágnes
2016. november 24.

Budapesti Angoltanárok Munkaközösségének találkozója

2016. december 6-án, kedden 15 órakor Csath Judit tart műhelyfoglalkozást a Budapesti Angoltanárok Munkaközösségének találkozója keretében a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 305-ös termében. (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A foglalkozás címe: “Teaching with Minimal Material”. Sok praktikus ötletet, játékot és tevékenységet ismerhetnek meg az érdeklődő kollégák, hasznos készülés lehet a közelgő Karácsonyra.

Czene Zsuzsanna és Ungor Andrea
a Budapesti Angoltanárok Munkaközösségének koordinátorai

2016. november 23.

Baltic Sea Philosophy Essay Event 2016

Szőke Dániel, iskolánk 11.b osztályos tanulója a Baltic Sea Philosophy Essay Event 2016 versenyen Honorary mentiont (dicséretet) kapott. Felkészítő tanárai: Bernáth László és Takács Márta.

Gratulálunk!

Sound in the silence nemzetközi projekt

Iskolánk hét diákja Szabó Márta tanárnő kíséretében 2016. szeptember 29. és október 6. között egy nemzetközi történelmi-művészeti projektben vett részt.

A projekt beszámolója elérhető itt.

VÁLTOZÁS

Programok tanítóknak

Kistanfolyamok (5 órás tematikus délelőttök: bemutatóórák, előadások, gyakorlat, konzultáció egy témakörben. A továbbképzési pontszámba beleszámító igazolással.) A 2016. november 24-re meghirdetett kistanfolyam elmarad! Az új időpont:

2017. március 9.

Gépes játékok és szabályjátékok az 1-2. osztályban

Előadó: Jencsikné Végh Adrienn

8-13 óra bemutató óra/órák, előadás, konzultáció


Az eredetileg 2017. március 9-re meghirdetett program 2017. április 27-én kerül megtartásra.

A szövegértés, a szövegértési kompetencia fejlesztése az 1-2. osztályban

Előadó: Csájiné Knézics Anikó

8-13 óra bemutató óra/órák, előadás, konzultáció

Bp., 2016. november 11.

Elismerés a diákolimpiai sporteredményeinkért

2016. november 9-én szerdán a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében rendezett ünnepségen személyesen köszöntötték a 2015/2016. tanévi budapesti diákolimpiai döntőkön legsikeresebben szerepelt intézmények képviselőit. Az általános iskolai kategóriában atlétáink és úszóink elért eredményeinek köszönhetően a Fazekas is a díjazottak között szerepelt, és sportszervásárlási utalványban részesült.

Bp., 2016. november 10.

XXV. Telei Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny

Kedves Kerületi Földrajzos Munkaközösség-vezető Kollégák!
A 2016-2017 Teleki Pál földrajz-földtan verseny szervezésével,és a versenykiírással kapcsolatos tudnivalók elérhetőek itt.

Üdvözlettel:
Vizy Zsolt

Fazekas Biológia Verseny

Kedves Versenyzők, Felkészítő tanárok!

A versenyre jelentkezők névsorát megtalálhatjátok
7.-8. osztály
9.-10. osztály

Tájékoztató, illetve segítség a felkészüléshez itt.
Mindenkinek jó pihenést, és tartalmas felkészülést kívánunk az őszi szünetre!

Gálné Domoszlai Erika, Kocsi Attila

Középiskolai tanulmányokra felkészítő és gyakorló tanfolyam 6. és 8. osztályosoknak

Tájékoztató és jelentkezési lap megtekinthető itt.
A magyar nyelv és irodalom foglalkozások időpontja megtalálható itt.

Fazekas Biológia Verseny

Kedves Biológia szakos Kollégák, Munkaközösség-vezetők, Tantárgygondozók, Versenyszervezők!

Iskolánk a Magyar Természettudományi Múzeummal közösen "Fazekas Biológia Versenyt" indít. A versennyel kapcsolatos tudnivaló, határidők, nevezés megtalálható itt.

Üdvözlettel:
Gálné Domoszlai Erika és Kocsi Attila

Horváth Mihály tehetséggondozó és múzeumbarát történelemverseny

Kedves Diákok, Tanárok és Szülők!

A 2016/2017-es tanévben is meghirdetjük a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint iskolánk közös szervezésben és az Oktatási Hivatal támogatásával az általános iskolás diákok számára versenyünket.
A verseny témái a jelentkezés és a részvétel feltételei itt olvashatók.

Eredményes felkészülést és versenyzést kívánunk!

2016. október 3.
Ádámné Laczkó Melinda és Balogh Máté

Fizika versenyfelkészítő szakkörök a Fazekasban

Gimnáziumunkban fizika versenyfelkészítő szakkörök indulnak október hónaptól. 8. évfolyamon tanuló diákok számára péntekenként, 15.00-15.45-ig, 9-10. évfolyamosoknak kedden 15.00-15.45-ig. Külsős diákok jelentkezését is várjuk. Az első foglalkozások időpontja október 4-e kedd, illetve október 7-e péntek. A szakkörökkel kapcsolatos bármilyen kérdéssel keressék Pintér Géza -, vagy Schramek Anikó fizika tanárt.

Horváth Mihály Középiskolai Történelemverseny

Kedves Diákok, Kedves Kollégák!

A 2016-2017. évi Horváth Mihály Középiskolai Történelemversenyről (9-11. évfolyam számára) ezen a linken tájékozódhatnak.

Sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk!

Történelem-filozófia munkaközösség

Montágh Imre emlékére rendezett Mondd ki szépen! szépolvasó verseny

Montágh Imre emlékére rendezett Mondd ki szépen! szépolvasó verseny versenykiírása elérhető ezen a linken.

Fővárosi Helyesíró verseny

Fővárosi helyesíró verseny versenykiírása elérhető ezen a linken.

Matematika szakkörök

Az idei matematika szakkörök listája megtekinthető ezen a linken.

Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny

A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny kiírása itt olvasható.

A fazekasos diákok eredményesen szerepeltek a Metropoliszok 1. Diákolimpiáján, Moszkvában

A Metropoliszok 1. Diákolimpiáján a kizárólag fazekasos diákokból álló budapesti csapat remekül megállta a helyét a 22 világváros csapatának részvételével lezajlott versenyen.

Matematikából Janzer Lili (11.c) ezüstérmet, Nagy Dávid (11.c) bronzérmet nyert.
Fizikából Szakály Marcell (11.c) ezüstérmet, Németh Balázs (11.c) bronzérmet nyert.
Kémiából Jedlovszky Krisztina (11.b) és Boros Dániel (11.b) egyaránt bronzérmet nyert.
Informatikából Molnár-Sáska Zoltán (11.c) ezüstérmet, míg Gergely Patrik (11.c) bronzérmet nyert.

Az egyéni eredmények összegzésével kialakult csapatversenyben elért 6. helyezéséért a budapesti csapat II. díjat kapott. A főversenyek előtt rendeztek egy érettségi szintű feladatokból álló "blitz contest"-et is, ezen 5. helyezést ért el, amiért egy kisebb kupát is kapott csapatunk.

Gratulálunk!

Terepi műhelyfoglalkozások

Kedves Biológia Szakos Kollégák!
A 2016-2017-es tanévben az alábbi terepi műhelyfoglalkozásokat tartjuk:
2016. október 8. szombat: Őszi madarásztúra a Merzse-mocsárnál
2017. január 28. szombat: A madáretető téli vendégei – madármegfigyelés és madárgyűrűzés a Merzse-mocsárnál
2017. május 4. csütörtök: Kik költenek a madárodúkban?
A regisztrációval és a részvétellel kapcsolatos információk a biológia munkaközösség honlapján olvashatók.

Tisztelettel:
Kocsi Attila

Angol nyelvű fizika szakkör

Iskolánkban angol nyelvű fizika szakkör indul. A szakkörök időpontja: B hét hétfő 15 óra, helye: 129-es terem

I am offering this course to students planning to study physics and engineering abroad, but you’re all welcome. The course focuses on the most essential and interesting fields in physics but this time in English. The aim is to introduce technical terminology and to get closer to physics in English. Participants do not need to be experts of physics, we’ll start with the basics. I would like to involve the enthusiasts in the planning process of the syllabus so students’ ideas are welcome.

The first meeting is on 12th of September in which I am planning to be short. This time we will form the group and agree in details.

Anikó Schramek, physics

Olimpiai aranyérem

Szilágyi Áron (egykori tanítványunk) kardvívásban megvédte olimpiai bajnoki címét, melyhez gratulálunk.

Erasmus +

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a 2016 évi „Új kihívások, innovatív válaszok” Erasmus+ pályázatunk támogatást nyert. A projekt összefoglalása itt olvasható.

Erasmus +

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2015 évi „Tehetséggondozás mesterfokon” Erasmus+ projektünk beszámolóját elkészítettük. A projekttel kapcsolatos információk, beszámolók elérhetőek itt.

Fazekas Mihály 250. születésnapja

2016. január 6-án ünnepeltük iskolánk névadójának, Fazekas Mihálynak 250. születésnapját.
a Részletekről itt olvashat.

Megújult biológia munkaközösség oldal!

Kedves Diákok, Biológia Szakos Kollégák, Szülők!

Látogassák meg megújult, folyamatosan bővülő honlapunkat, ahol tájékozódhatnak az iskolánkban folyó biológia oktatásról, programokról, versenyekről és az aktuális szakmai eseményekről. Az oldal a Munkaközösségek - Biológia úton érhető el az iskolai honlap főoldaláról.
Üdvözlettel: A Fazekas biológia munkaközössége

Magyar tudós csapata erősíti Einstein elméletét

Az egykoron a budapesti Fazekas Gimnáziumban érettségiző, jelenleg a Columbia Egyetemen dolgozó Haiman Zoltán és csoportja bebizonyította, hogy az egyik közeli galaxis közepén két szupermasszív fekete lyuk kering egymás körül, egymáshoz nagyon közel.
A Cikket tovább olvashatja itt.

Matematikai szakkör

Iskolánk matematikai szakkör listája megjelent a www.matek.fazekas.hu oldalon.

Tavalyi kompetenciamérés eredményei

A tavalyi kompetenciamérés eredményei megtekinthetőekitt.

Lendület program győztesei

A volt Fazekasos diákok sikeréről szóló beszámolót megtekinthetik itt.

 

Informatikai támogatóink:
RackForest

Együttműködő partner:

hipernetsuli