cím: 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8. telefon: 06 1 210 10 30 levelezés
e-mail: fazekas@fazekas.hu fax: 06 1 210 07 45 jelszóváltoztatás
Fazekas életképek
Számítástechnika termek házirendje

A termek nyitva tartása és rendeltetése

 • A géptermekben diák csak felügyelő – tanár, rendszergazda – engedélyével, és annak felügyelete mellett tartózkodhat.
 • A 102-es és 103-as teremben, illetve a könyvtár kihelyezett számítógépein nem lehet játszani és chatelni, ugyanis tanulási célokra van fenntartva.
 • A 105-ös terem általános célú. Ez azt jelenti, hogy a délutáni nyitva tartás alatt - mely felöl a rendszergazdák tudnak felvilágosítást adni - az ott található számítógépek az alábbi szabályok betartásával szabadon használhatóak.
 • Minden gépre csak a saját – esetleg a felügyelőtől kapott ideiglenes - felhasználói névvel lehet bejelentkezni. A felhasználó a felügyelő kérésére köteles személyazonosságát igazolni.

A géptermekben megkövetelt viselkedési és egyéb rendszabályok

 • A géptermekbe ételt, italt bevinni, ott fogyasztani tilos.
 • Az informatikai termekben futkározni tilos.
 • Semmivel nem zavarjuk mások munkáját.
 • Trágár kifejezések használata kerülendő.
 • Nem túrjuk ki a gyengébbet és kisebbet.
 • Óvjuk a teremben található berendezéseket. Ehhez hozzá tartozik, hogy nem rongáljuk az eszközökön található matricákat, valamint nem fogdossuk össze a számítógépeket, monitorokat. Aki mégis ezt teszi, azzal letakaríttatjuk az egész géptermet.
 • Diákjaink a felügyelő által megjelölt időig, illetve a felügyelő személy kérésére kötelesek elhagyni a géptermeket.
 • Agressziót sugárzó, erotikus, bármilyen etnikai illetve vallási meggyőződést illetve személyiségi jogot sértő tartalmakat nézni tilos.
 • A számítógépeken kizárólag az azokra telepített, és jelszó megadása nélkül elindítható operációs rendszerek használhatók.
 • A Fazekas hálózatába, illetve számítógépeihez csak külön engedéllyel csatlakoztatható saját hardver (kivétel pendrive/floppy/cd/dvd, melyeket természetesen szabad használni).
 • Az iskola nem vállal felelősséget a számítógépekhez csatlakoztatott adathordozóért és annak tartalmáért. Az elhagyott, és megtalált eszközök (többlépcsős, látatlan azonosítás után) a 104-es teremben átvehetőek.

Az itt fel nem sorolt esetekben a jogszabályok és az általános erkölcsi normák az irányadók. A rendszergazdák és informatika tanárok indokolt esetben, ideiglenesen a helyi szabályozás tekintetében másképp is rendelkezhetnek.

Büntetések

 • A be nem tartásért a szankciók meghozatala minden esetben a felügyelő joga és felelőssége.
 • A károkozó az okozott kárt köteles megtéríteni.